cerny@projekcecerny.cz
Volejte +420 605 363 488
Po - Pá 8:00 - 17:00
Máchova 714, 339 01 Klatovy III
Klostermannovo-namesti-v-Zelezne-Rude-Projekce-Cerny (20)

Klostermannovo náměstí v Železné Rudě

PROJEKT ŘEŠÍ CENTRÁLNÍ ČÁST ŽELEZNÉ RUDY MEZI ZÁMKEM A HLAVNÍ SILNICÍ V BLÍZKOSTI KOSTELA PANNY MARIE POMOCNÉ Z HVĚZDY. HLAVNÍM PARAMETREM BYL VÝRAZNÝ SKLON TERÉNU A DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ PRŮTAHU. S ODKAZEM NA NESPOUTANOU PŘÍRODU KOLEM ŽELEZNÉ RUDY JSOU VŠECHNY TVARY NAVRŽENY V JEMNÝCH KŘIVKÁCH A POUŽITÉ MATERIÁLY JSOU PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU. HLAVNÍ PLOCHA NÁMĚSTÍ JE UMÍSTĚNA V HORNÍ ČÁSTI ŘEŠENÉ PLOCHY POD BUDOVOU ZÁMKU. Z LEVÉ STRANY VEDE K NÁMĚSTÍ SCHODIŠTĚ Z ŽULOVÝCH STUPŇŮ, KTERÉ ZÁROVEŇ ÚSTÍ U VSTUPU DO BUDOVY...

Projekce-Cerny-Rezidence-Barbora-Zelezna-Ruda-new (4)

Rezidence Barbora – Železná Ruda

Tak ne do třetice ale do čtveřice všeho dobrého :-) Náš další architektonický počin na Železné Rudě ve spolupráci s firmou Gyoza. Lokalita je v blízkosti vlakového nádraží a kaple svatého Antonína a Barbory....

Projekce-Cerny-plavecky-bazen-Klatovy (11)

Rekonstrukce vstupní haly a šaten plaveckého bazénu v Klatovech

Ve II. a III. etapě je realizována výměna obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů, stropních podhledů vč. svítidel v šatnách, umývárnách, hygienických zařízeních (muži, výcviky škol), vstupní hale a bufetu. Dále je součástí akce dodávka: nové šatní skříňky, převlékací kabiny, prosklená stěna zádveří, nová recepce, informační systém. Budou kompletně vyměněny rozvody ZTI, elektroinstalace, VZT. ...

Rezidence Javor – veřejný prostor

V RÁMCIPROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV BÝVALÉHO HOTELU JAVOR V ŽELEZNÉ RUDĚ JE ŘEŠENA I REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTORU PODÉL JAVORSKÉ ULICE. SNAHOU JE ŘEŠIT PARTER JAKO OBNOVU PŮVODNÍHO KLOSTERMANNOVA NÁMĚSTÍ. PROPOJENÍM PLOCHY PODÉL JAVORSKÉ ULICE S NÁVAZNOSTÍ NA TŘÍDU 1. MÁJE, DOPLNĚNÍM VHODNÝM MOBILIÁŘEM, ZÁDLAŽBOU, UMĚLECKÝMI PRVKY A ZELENÍ VZNIKNE PLNOHODNOTNÝ VEŘEJNÝ PROSTOR, KTERÝ BUDE SLOUŽIT PRO OBYVATELE I NÁVŠTĚVNÍKY ŽELEZNÉ RUDY. HLAVNÍ KONCEPT PROSTORU VYCHÁZÍ Z TVAROVÉHO ŘEŠENÍ NÍZKOPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBY REZIDENCE JAVOR. DLAŽBA JE NAVRŽENA MEZI KAMENNÉ OBRUBNÍKY, KTERÉ JSOU PŮDORYSNĚ ZALOMENY. ZÁROVEŇ DÍKY TERÉNNÍMU...

Rezidence Skalka

REZIDENCE SKALKA JEDNÁ SE O TŘETÍ REZIDENČNÍ PROJEKT V ŽELEZNÉ RUDĚ VE SPOLUPRÁCI SE STEJNÝM INVESTOREM. POZEMEK S PŮVODNÍM HOTELEM SKALKA, KTERÝ BUDE ODSTRANĚN, SE NACHÁZÍ PŘI ŽELEZNIČNÍ TRATI, PŘI VÝJEZDU Z MĚSTA SMĚREM NA ČACHROV. STAVBA MÁ PŮDORYS ZALOMENÉHO PROTÁHLÉHO OBDÉLNÍKU, ABY SE CO NEJLÉPE VYUŽILA PLOCHA POZEMKU A ZÁROVEŇ SE OPTICKY ZKRÁTILA DLOUHÁ FASÁDA DOMU. ZÁKLADNÍ HMOTA OBJEKTU JE V PROSTŘEDKU PROLOMENÁ, TAKŽE SE DĚLÍ NA DVĚ ČÁSTI, KTERÉ SE POSTUPNĚ PO PATRECH ODLEHČUJÍ, DŮM VYTVÁŘÍ DOJEM DVOU „VĚŽÍ“. LEVÁ ČÁST (PŘI POHLEDU Z ULICE) JE...

Rezidence-Javor-Zelezna-Ruda-Projekce-Cerny (1)

Rezidence Javor

REZIDENCE JAVOR,ŽELEZNÁ RUDA JEDNÁ SE O BÝVALÝ HOTEL JAVOR – VE SVÉ DOBĚ VYHLÁŠENÝ HOTEL A JEDEN ZE SYMBOLŮ ŽELEZNÉ RUDY. DŮM JE SITUOVÁN V CENTRU MĚSTA PŘI JAVORSKÉ ULICI, VÝCHODNĚ OD REZIDENCE KLOSTERMANN. HLAVNÍ VYSOKÁ ČÁST OBJEKTU ZŮSTÁVÁ HMOTOVĚ ZACHOVÁNA VČETNĚ TVARU STŘECHY. V SEVERNÍ STŘEŠNÍ ROVINĚJE Z DŮVODU NÍZKÉ VÝŠKY VYTVOŘEN STŘEŠNÍ VIKÝŘ, KTERÝ ZÁROVEŇ UMOŽŇUJE PŘÍSTUP NA STŘEŠNÍ TERASU. FASÁDA JE POJATA V ČISTĚ BÍLÉM ODSTÍNU S DŘEVĚNÝMI PRVKY VE FORMĚ TROJÚHELNÍKOVÝCH BALKONŮ NA ŠTÍTECH. JIŽNÍM SMĚREM JE NAVRŽENA DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE VENKOVNÍCH TERAS...

Rezidence-Klostermann-Projekce-Cerny (12)

Rezidence Klostermann

REZIDENCE KLOSTERMANN, ŽELEZNÁ RUDA ŘEŠENÝ OBJEKT SE NACHÁZÍ V CENTRU ŽELEZNÉ RUDY VEDLE REZIDENCE JAVOR NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO DOMU – HOTELU PLZEŇ. DŮM MÁ JEDNO PODZEMNÍ A ČTYŘI NADZEMNÍ PODLAŽÍ + PODKROVÍ, JE ZASTŘEŠEN NEPRAVIDELNOU STANOVOU STŘECHOU. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ DOMU JE SOUČASNÉ, ŠIKMÁ STŘECHA A POUŽITÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY DODÁVAJÍ DOMU HORSKÝ VZHLED. SMĚREM K HLAVNÍ ULICIJE PŘÍZEMÍ PROSKLENÉ - Z DŮVODU VIZUÁLNÍHO PROPOJENÍ EXTERIÉRU S INTERIÉREM KOMERČNÍCH PROSTOR. PROSKLENÉ JE I NÁROŽÍ OBJEKTU, NAVÍC ZVÝRAZNĚNÉ PŘEDSUNUTOU MARKÝZOU. V ÚROVNI 2.–4.NP, KDE SE NACHÁZÍ BYTY, JE ULIČNÍ FASÁDA...