cerny@projekcecerny.cz
Volejte +420 605 363 488
Po - Pá 8:00 - 17:00
Máchova 714, 339 01 Klatovy III

Rezidence Klostermann

REZIDENCE KLOSTERMANN, ŽELEZNÁ RUDA ŘEŠENÝ OBJEKT SE NACHÁZÍ V CENTRU ŽELEZNÉ RUDY VEDLE REZIDENCE JAVOR NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO DOMU – HOTELU PLZEŇ. DŮM MÁ JEDNO PODZEMNÍ A ČTYŘI NADZEMNÍ PODLAŽÍ + PODKROVÍ, JE ZASTŘEŠEN NEPRAVIDELNOU STANOVOU STŘECHOU. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ DOMU JE SOUČASNÉ, ŠIKMÁ STŘECHA A POUŽITÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY DODÁVAJÍ DOMU HORSKÝ VZHLED. SMĚREM K HLAVNÍ ULICIJE PŘÍZEMÍ PROSKLENÉ - Z DŮVODU VIZUÁLNÍHO PROPOJENÍ EXTERIÉRU S INTERIÉREM KOMERČNÍCH PROSTOR. PROSKLENÉ JE I NÁROŽÍ OBJEKTU, NAVÍC ZVÝRAZNĚNÉ PŘEDSUNUTOU MARKÝZOU. V ÚROVNI 2.–4.NP, KDE SE NACHÁZÍ BYTY, JE ULIČNÍ FASÁDA...

Stavební úpravy výrobní haly firmy Press – Hammer, s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNY PRESS HAMMER JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI STÁVAJÍCÍ VÝROBNY KOMPRESORŮ A VEŠKERÝCH KOMPONENTŮ PRO STLAČENÝ VZDUCH VČETNĚ SERVISU. STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNA SE NACHÁZÍ V OBCI VESELÁ U MNICHOVA HRADIŠTĚ PODÉL HLAVNÍHO PRŮJEZDU OBCÍ. PŘEDNÍ ČÁSTSTÁVAJÍCÍHO OBJEKTU SMĚREM K ULICI JE NAVRŽENA KOMPLETNĚ JAKO NOVÁ S NÁSTAVBOU 2.NP ZA ÚČELEM VÝRAZNĚJŠÍ REPREZENTACE FIRMY. ŘEŠENÁ ČÁST JE POJATA JAKO JEDNODUCHÁ HMOTA KVÁDRU S PLOCHOU STŘECHOU S FASÁDOU Z FALCOVANÉHO PLECHU ČERNÉ BARVY PROŘEZANÁ OKENNÍMI OTVORY A ZVÝRAZNĚNÁ V MÍSTĚ VSTUPU A NÁROŽÍ PŘEDSTUPUJÍCÍM OLEMOVÁNÍM V BÍLÉ HLADKÉ OMÍTCE....

Penzion pro seniory

DOMOV PRO SENIORY ALŽBĚTÍN OBJEKT JE NAVRŽEN PODÉL SILNICE MEZI OBCEMI ŽELEZNÁ RUDA A ALŽBĚTÍN. SEVEROZÁPADNÍM SMĚREM JE ZMÍNĚNÁ KOMUNIKACE A ŽELEZNIČNÍ TRAŤ, TERÉN JE SVAŽITÝ JIHOVÝCHODNÍM SMĚREM K ŘECE ŘEZNÁ. OBJEKT TVARU PÍSMENE T JE UMÍSTĚN ZHRUBA ROVNOBĚŽNĚ SE SZ HRANICÍ POZEMKU. JEDNÁ SE O DVĚ PROPOJENÉ HMOTY – SMĚREM K SILNICI DVOUPODLAŽNÍ (PROVOZNÍ) ČÁST NA ČTVERCOVÉM PŮDORYSU, ZASTŘEŠENÁ PLOCHOU STŘECHOU.NA DRUHOU STRANU OD SILNICE - OBYTNÁ ČÁST NA OBDÉLNÍKOVÉM PŮDORYSU, DVOUPODLAŽNÍ S PODKROVÍM ZASTŘEŠENÝM SEDLOVOU STŘECHOU. CELÝ OBJEKT JE PODSKLEPENÝ. CELKOVÉ POJETÍ VYCHÁZÍ Z KOMBINACE...