cerny@projekcecerny.cz
Volejte +420 605 363 488
Po - Pá 8:00 - 17:00
Máchova 714, 339 01 Klatovy III

Rodinná farma na Zelené

EKOFARMA ZELENÁ LHOTA

POZEMKY PRO STAVBU SE NACHÁZÍ PODÉL HLAVNÍ KOMUNIKACE SMĚR NÝRSKO – ŽELEZNÁ RUDA, NA KRAJI OBCE ZELENÁ LHOTA.

JEDNÁ SE O ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO RODINNÉHO DOMU, VÝSTAVBU HOSPODÁŘSKÉHO STAVENÍ, KTERÉ BUDE SLOUŽIT JEDNAK JAKO SKLAD ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY A DÁLE PRO UBYTOVÁNÍ (13 APARTMÁNŮ). DÁLE JE NA POZEMCÍCH NAVRŽENA STÁJ PRO OVCE A OBJEKT STODOLY PRO ZEMĚDĚLSKÉ STROJE, KRMIVO A DROBNÉ ZVÍŘECTVO. VŠECHNY NOVÉ OBJEKTY JSOU NAVRŽENY NA PŮDORYSU STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ PŮVODNÍCH STAVEB (KRAVÍNU A STODOLY), ČÍMŽ ZACHOVÁVÁME PŮVODNÍ URBANISMUS LOKALITY. MEZI RODINNÝM DOMEM A HOSPODÁŘSKÝM STAVENÍMJE CENTRÁLNÍ PROSTOR CELÉHO AREÁLU PRO UBYTOVANÉ, OSTATNÍ PLOCHY BUDOU VYUŽÍVANÉ JAKO PASTVINA KOZ A OVCÍ. MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVBAMI JSOU NAVRŽENY ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE S MLATOVÝM POVRCHEM, CHODNÍKY PRO PĚŠÍ V KAMENNÉ DLAŽBĚ A PARKOVACÍ PLOCHY ZE ZATRAVŇOVACÍCH ROHOŽÍ.

JEDNÁ SE O TRADIČNÍ FORMU ZÁSTAVBY, DOMY JSOU JEDNOPODLAŽNÍ SE ŠIKMÝMI STŘECHAMI, NEPODSKLEPENÉ NA PODLOUHLÉM OBDÉLNÍKOVÉM PŮDORYSU. JSOU ZVOLENY TRADIČNÍ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY: FASÁDY V BÍLÉ VÁPENNÉ OMÍTCE V KOMBINACI S DŘEVĚNÝM OBKLADEM Z PŘEKLÁDANÝCH PRKEN. HOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY JSOU ŘEŠENY JAKO DŘEVOSTAVBY S DŘEVĚNÝM OPLÁŠTĚNÍM. STŘEŠNÍ KRYTINA NA OBYTNÝCH OBJEKTECH JE REŽNÁ PÁLENÁ, NA HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTECH PLECHOVÁ FALCOVANÁ SE STOJATOU DRÁŽKOU. U HOSPODÁŘSKÉHO STAVENÍ JE STŘECHA ASYMETRICKY OPROTI PODÉLNÉ OSE POSUNUTA A VYTVÁŘÍ TAK KRYTÉ ZÁPRAŽÍ, OBDOBNĚ JAKO NA STÁVAJÍCÍM RODINNÉM DOMĚ. NA OBJEKTU HOSPODÁŘSKÉHO STAVENÍ JSOU NAVRŽENY JEDNODUCHÉ PULTOVÉ VIKÝŘE. ZÁROVEŇ JE TENTO OBJEKT ROZDĚLEN NA DVĚ KRATŠÍ ČÁSTI, ABY NEVYTVÁŘEL BARIÉRU.

Lokace:

Zelená Lhota

Rok:

2015

Kategorie:

Jiné stavby