cerny@projekcecerny.cz
Volejte +420 605 363 488
Po - Pá 8:00 - 17:00
Máchova 714, 339 01 Klatovy III

Rezidence Javor – veřejný prostor

V RÁMCIPROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV BÝVALÉHO HOTELU JAVOR V ŽELEZNÉ RUDĚ JE ŘEŠENA I REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTORU PODÉL JAVORSKÉ ULICE. SNAHOU JE ŘEŠIT PARTER JAKO OBNOVU PŮVODNÍHO KLOSTERMANNOVA NÁMĚSTÍ. PROPOJENÍM PLOCHY PODÉL JAVORSKÉ ULICE S NÁVAZNOSTÍ NA TŘÍDU 1. MÁJE, DOPLNĚNÍM VHODNÝM MOBILIÁŘEM, ZÁDLAŽBOU, UMĚLECKÝMI PRVKY A ZELENÍ VZNIKNE PLNOHODNOTNÝ VEŘEJNÝ PROSTOR, KTERÝ BUDE SLOUŽIT PRO OBYVATELE I NÁVŠTĚVNÍKY ŽELEZNÉ RUDY.

HLAVNÍ KONCEPT PROSTORU VYCHÁZÍ Z TVAROVÉHO ŘEŠENÍ NÍZKOPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBY REZIDENCE JAVOR. DLAŽBA JE NAVRŽENA MEZI KAMENNÉ OBRUBNÍKY, KTERÉ JSOU PŮDORYSNĚ ZALOMENY. ZÁROVEŇ DÍKY TERÉNNÍMU SKLONU PŘECHÁZEJÍ NA ČÁSTI PROSTORU OBRUBNÍKY NA SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ. VE VÝCHODNÍ ČÁSTI JE SITUOVÁNO NĚKOLIK PARKOVACÍCH MÍST PRO POTŘEBY NAVAZUJÍCÍCH OBCHODŮ A RESTAURACÍ. STŘEDNÍ A ZÁPADNÍ ČÁST PLOCHY BUDE SLOUŽIT VÝHRADNĚ PRO CHODCE. PŘIBLIŽNĚ VE STŘEDU ŘEŠENÉHO PROSTORU V NÁVAZNOSTI NA BUDOUCÍ PŘECHOD PRO CHODCE (V NÁVAZNOSTI NA TŘÍDU 1. MÁJE) JSOU UMÍSTĚNY KAMENY Z ŠUMAVSKÉ ŘEKY VYDRA. OD JAVORSKÉ ULICE JE PROSTOR ODDĚLEN STROMY – JAVORY.

Rok:

2020

Lokace:

Železná Ruda

Kategorie:

Občanské stavby