cerny@projekcecerny.cz
Volejte +420 605 363 488
Po - Pá 8:00 - 17:00
Máchova 714, 339 01 Klatovy III

Rezidence Hradišťská

BYTOVÝ DŮM HRADIŠŤSKÁ, PLZEŇ

POZEMEK SE NACHÁZÍ V PROLUCE MEZI STÁVAJÍCÍMI BYTOVÝMI DOMY V PLZNI NA SLOVANECH. NAVRŽENÝ OBJEKT DOPLŇUJE STÁVAJÍCÍ KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBU A POSILUJE REZIDENČNÍ CHARAKTER LOKALITY. ZÁSTAVBA SVÝM MĚŘÍTKEM A VÝŠKOVOU HLADINOU DOPLŇUJE STÁVAJÍCÍ STRUKTURU OKOLNÍ ZÁSTAVBY DANÉ LOKALITY.

BYTOVÝ DŮM JE NAVRŽEN JAKO ŠESTI PODLAŽNÍ PLOCHOSTŘECHÝ, S JEDNÍM PODZEMNÍM PODLAŽÍM. JE NAVRŽENO CELKEM OSM BYTOVÝCH JEDNOTEK. Z DŮVODU SPLNĚNÍ POŽADOVANÉHO POČTU PARKOVACÍCH MÍST ZAUJÍMÁ PŮDORYSNÁ PLOCHA OBJEKTU V ÚROVNI SUTERÉNU A PŘÍZEMÍ TÉMĚŘ CELÝ POZEMEK STAVEBNÍKA. V ÚROVNI 1.PP JE GARÁŽ, V 1.NP JSOU V PROSTORU DVORA NAVRŽENA DALŠÍ PARKOVACÍ MÍSTA KRYTÁ PLOCHOU VEGETAČNÍ STŘECHOU S TERASAMI Z BYTŮ V 2.NP. Z ULIČNÍHO POHLEDU SE JEDNÁ O POMĚRNĚ KOMPAKTNÍ HMOTU, ÚROVEŇ VSTUPNÍHO PODLAŽÍ JE NAVRŽENA V OBKLADU Z FALCOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU V ANTRACITOVÉM ODSTÍNU, SHODNÉM JAKO GARÁŽOVÁ VRATA. FASÁDA V ÚROVNI 2.- 4.NP JE POJATA V OBKLADU Z CIHELNÝCH PÁSKŮ VE SVĚTLÉM ODSTÍNU. CIHELNÁ FASÁDNÍ PLOCHA JE PROŘEZÁNA PÁSOVÝMI OKENNÍMI OTVORY, JEDNOTLIVÁ OKNA JSOU PROPOJENA MEZIOKENNÍMI PANELY V HLINÍKOVÉM OBKLADU. FASÁDA 5. A 6.NP JE NAVRŽENA V OBKLADU Z FALCOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU V ANTRACITOVÉM ODSTÍNU. DVĚ NEJVYŠŠÍ PODLAŽÍ JSOU USKOČENÁ Z LÍCE FASÁDY (JAK ULIČNÍ TAK DVORNÍ), ÚROVEŇ 6.NP JEŠTĚ VÍCE USTUPUJE Z ULIČNÍ STRANY, PROFIL DOMU TAK PŘIBLIŽNĚ KOPÍRUJE PRŮBĚH ŠIKMÝCH STŘECH NAVAZUJÍCÍCH SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ. Z DVORNÍ POHLEDOVÉ STRANY SE JEDNÁ O TOTOŽNÉ MATERIÁLOVÉ POJETÍ JAKO Z ULICE, OKNA JSOU ZDE ŘEŠENA JEDNOTLIVĚ, NĚKTERÁ JSOU DOPLNĚNA BALKONY.

 

 

 

Rok:

2017

Lokace:

Plzeň

Kategorie:

Obytné budovy