cerny@projekcecerny.cz
Volejte +420 605 363 488
Po - Pá 8:00 - 17:00
Máchova 714, 339 01 Klatovy III

Klostermannovo náměstí v Železné Rudě

PROJEKT ŘEŠÍ CENTRÁLNÍ ČÁST ŽELEZNÉ RUDY MEZI ZÁMKEM A HLAVNÍ SILNICÍ V BLÍZKOSTI KOSTELA PANNY MARIE POMOCNÉ Z HVĚZDY. HLAVNÍM PARAMETREM BYL VÝRAZNÝ SKLON TERÉNU A DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ PRŮTAHU.
S ODKAZEM NA NESPOUTANOU PŘÍRODU KOLEM ŽELEZNÉ RUDY JSOU VŠECHNY TVARY NAVRŽENY V JEMNÝCH KŘIVKÁCH A POUŽITÉ MATERIÁLY JSOU PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU. HLAVNÍ PLOCHA NÁMĚSTÍ JE UMÍSTĚNA V HORNÍ ČÁSTI ŘEŠENÉ PLOCHY POD BUDOVOU ZÁMKU. Z LEVÉ STRANY VEDE K NÁMĚSTÍ SCHODIŠTĚ Z ŽULOVÝCH STUPŇŮ, KTERÉ ZÁROVEŇ ÚSTÍ U VSTUPU DO BUDOVY ZÁMKU. KAŽDÝ ZE SCHODŮ MÁ SVŮJ ORIGINÁLNÍ TVAR A SCHODIŠTĚ PŘIPOMÍNÁ PEŘEJE A MEANDRY ŠUMAVSKÝCH ŘEK.
ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU Z PŘÍRODNÍ KAMENNÉ DLAŽBY POUŽITÉV RŮZNÝCH FORMÁTECH, V NEJVĚTŠÍ MÍŘE TO JSOU ŽULOVÉ ODSEKY, CHODNÍKY JSOU V MLATOVÉM POVRCHU. OPĚRNÉ STĚNY TVOŘÍ GABIONY, ZBYLÁ ČÁST PLOCHY JE ZATRAVNĚNA S VLOŽENÝMI PLOCHAMI OKRASNÝCH KEŘŮ A ROSTLIN.
V PLOŠE NÁMĚSTÍ JSOU OSAZENY DVA PREFABRIKOVANÉ KVÁDRY – CHRLIČE, KTERÉ NAVAZUJÍ NA VLOŽENOU KŘIVKU V RÁMCI ZÁDLAŽBY. VODA Z CHRLIČŮ SE VLÉVÁ DO SPOLEČNÉ KAŠNY A SYMBOLIZUJE JAKO DVĚ ŘÍČKY ČESKOU A NĚMECKOU STRANU, KTERÉ OD NEPAMĚTI MUSELY V DRSNÝCH PODMÍNKÁCH ŠUMAVY SPOLUPRACOVAT. TO JE I ODKAZEM SPISOVATELE KARLA KLOSTERMANNA, JENŽ VŽDY VNÍMAL ŠUMAVU JAKO SPOLEČNÝ DOMOV OBOU NÁRODŮ.

Rok:

2022

Lokace:

Železná Ruda

Kategorie:

Občanské stavby