cerny@projekcecerny.cz
Volejte +420 605 363 488
Po - Pá 8:00 - 17:00
Máchova 714, 339 01 Klatovy III
Projekce-Cerny-plavecky-bazen-Klatovy (11)

Rekonstrukce vstupní haly a šaten plaveckého bazénu v Klatovech

Ve II. a III. etapě je realizována výměna obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů, stropních podhledů vč. svítidel v šatnách, umývárnách, hygienických zařízeních (muži, výcviky škol), vstupní hale a bufetu. Dále je součástí akce dodávka: nové šatní skříňky, převlékací kabiny, prosklená stěna zádveří, nová recepce, informační systém. Budou kompletně vyměněny rozvody ZTI, elektroinstalace, VZT. ...

Rezidence Javor – veřejný prostor

V RÁMCIPROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV BÝVALÉHO HOTELU JAVOR V ŽELEZNÉ RUDĚ JE ŘEŠENA I REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTORU PODÉL JAVORSKÉ ULICE. SNAHOU JE ŘEŠIT PARTER JAKO OBNOVU PŮVODNÍHO KLOSTERMANNOVA NÁMĚSTÍ. PROPOJENÍM PLOCHY PODÉL JAVORSKÉ ULICE S NÁVAZNOSTÍ NA TŘÍDU 1. MÁJE, DOPLNĚNÍM VHODNÝM MOBILIÁŘEM, ZÁDLAŽBOU, UMĚLECKÝMI PRVKY A ZELENÍ VZNIKNE PLNOHODNOTNÝ VEŘEJNÝ PROSTOR, KTERÝ BUDE SLOUŽIT PRO OBYVATELE I NÁVŠTĚVNÍKY ŽELEZNÉ RUDY. HLAVNÍ KONCEPT PROSTORU VYCHÁZÍ Z TVAROVÉHO ŘEŠENÍ NÍZKOPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBY REZIDENCE JAVOR. DLAŽBA JE NAVRŽENA MEZI KAMENNÉ OBRUBNÍKY, KTERÉ JSOU PŮDORYSNĚ ZALOMENY. ZÁROVEŇ DÍKY TERÉNNÍMU...

Rezidence Skalka

REZIDENCE SKALKA JEDNÁ SE O TŘETÍ REZIDENČNÍ PROJEKT V ŽELEZNÉ RUDĚ VE SPOLUPRÁCI SE STEJNÝM INVESTOREM. POZEMEK S PŮVODNÍM HOTELEM SKALKA, KTERÝ BUDE ODSTRANĚN, SE NACHÁZÍ PŘI ŽELEZNIČNÍ TRATI, PŘI VÝJEZDU Z MĚSTA SMĚREM NA ČACHROV. STAVBA MÁ PŮDORYS ZALOMENÉHO PROTÁHLÉHO OBDÉLNÍKU, ABY SE CO NEJLÉPE VYUŽILA PLOCHA POZEMKU A ZÁROVEŇ SE OPTICKY ZKRÁTILA DLOUHÁ FASÁDA DOMU. ZÁKLADNÍ HMOTA OBJEKTU JE V PROSTŘEDKU PROLOMENÁ, TAKŽE SE DĚLÍ NA DVĚ ČÁSTI, KTERÉ SE POSTUPNĚ PO PATRECH ODLEHČUJÍ, DŮM VYTVÁŘÍ DOJEM DVOU „VĚŽÍ“. LEVÁ ČÁST (PŘI POHLEDU Z ULICE) JE...

Rezidence Javor

REZIDENCE JAVOR,ŽELEZNÁ RUDA JEDNÁ SE O BÝVALÝ HOTEL JAVOR – VE SVÉ DOBĚ VYHLÁŠENÝ HOTEL A JEDEN ZE SYMBOLŮ ŽELEZNÉ RUDY. DŮM JE SITUOVÁN V CENTRU MĚSTA PŘI JAVORSKÉ ULICI, VÝCHODNĚ OD REZIDENCE KLOSTERMANN. HLAVNÍ VYSOKÁ ČÁST OBJEKTU ZŮSTÁVÁ HMOTOVĚ ZACHOVÁNA VČETNĚ TVARU STŘECHY. V SEVERNÍ STŘEŠNÍ ROVINĚJE Z DŮVODU NÍZKÉ VÝŠKY VYTVOŘEN STŘEŠNÍ VIKÝŘ, KTERÝ ZÁROVEŇ UMOŽŇUJE PŘÍSTUP NA STŘEŠNÍ TERASU. FASÁDA JE POJATA V ČISTĚ BÍLÉM ODSTÍNU S DŘEVĚNÝMI PRVKY VE FORMĚ TROJÚHELNÍKOVÝCH BALKONŮ NA ŠTÍTECH. JIŽNÍM SMĚREM JE NAVRŽENA DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE VENKOVNÍCH TERAS...

Rezidence Hradišťská

BYTOVÝ DŮM HRADIŠŤSKÁ, PLZEŇ POZEMEK SE NACHÁZÍ V PROLUCE MEZI STÁVAJÍCÍMI BYTOVÝMI DOMY V PLZNI NA SLOVANECH. NAVRŽENÝ OBJEKT DOPLŇUJE STÁVAJÍCÍ KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBU A POSILUJE REZIDENČNÍ CHARAKTER LOKALITY. ZÁSTAVBA SVÝM MĚŘÍTKEM A VÝŠKOVOU HLADINOU DOPLŇUJE STÁVAJÍCÍ STRUKTURU OKOLNÍ ZÁSTAVBY DANÉ LOKALITY. BYTOVÝ DŮM JE NAVRŽEN JAKO ŠESTI PODLAŽNÍ PLOCHOSTŘECHÝ, S JEDNÍM PODZEMNÍM PODLAŽÍM. JE NAVRŽENO CELKEM OSM BYTOVÝCH JEDNOTEK. Z DŮVODU SPLNĚNÍ POŽADOVANÉHO POČTU PARKOVACÍCH MÍST ZAUJÍMÁ PŮDORYSNÁ PLOCHA OBJEKTU V ÚROVNI SUTERÉNU A PŘÍZEMÍ TÉMĚŘ CELÝ POZEMEK STAVEBNÍKA. V ÚROVNI 1.PP JE...

Rezidence Klostermann

REZIDENCE KLOSTERMANN, ŽELEZNÁ RUDA ŘEŠENÝ OBJEKT SE NACHÁZÍ V CENTRU ŽELEZNÉ RUDY VEDLE REZIDENCE JAVOR NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO DOMU – HOTELU PLZEŇ. DŮM MÁ JEDNO PODZEMNÍ A ČTYŘI NADZEMNÍ PODLAŽÍ + PODKROVÍ, JE ZASTŘEŠEN NEPRAVIDELNOU STANOVOU STŘECHOU. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ DOMU JE SOUČASNÉ, ŠIKMÁ STŘECHA A POUŽITÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY DODÁVAJÍ DOMU HORSKÝ VZHLED. SMĚREM K HLAVNÍ ULICIJE PŘÍZEMÍ PROSKLENÉ - Z DŮVODU VIZUÁLNÍHO PROPOJENÍ EXTERIÉRU S INTERIÉREM KOMERČNÍCH PROSTOR. PROSKLENÉ JE I NÁROŽÍ OBJEKTU, NAVÍC ZVÝRAZNĚNÉ PŘEDSUNUTOU MARKÝZOU. V ÚROVNI 2.–4.NP, KDE SE NACHÁZÍ BYTY, JE ULIČNÍ FASÁDA...

Stavební úpravy výrobní haly firmy Press – Hammer, s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNY PRESS HAMMER JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI STÁVAJÍCÍ VÝROBNY KOMPRESORŮ A VEŠKERÝCH KOMPONENTŮ PRO STLAČENÝ VZDUCH VČETNĚ SERVISU. STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNA SE NACHÁZÍ V OBCI VESELÁ U MNICHOVA HRADIŠTĚ PODÉL HLAVNÍHO PRŮJEZDU OBCÍ. PŘEDNÍ ČÁSTSTÁVAJÍCÍHO OBJEKTU SMĚREM K ULICI JE NAVRŽENA KOMPLETNĚ JAKO NOVÁ S NÁSTAVBOU 2.NP ZA ÚČELEM VÝRAZNĚJŠÍ REPREZENTACE FIRMY. ŘEŠENÁ ČÁST JE POJATA JAKO JEDNODUCHÁ HMOTA KVÁDRU S PLOCHOU STŘECHOU S FASÁDOU Z FALCOVANÉHO PLECHU ČERNÉ BARVY PROŘEZANÁ OKENNÍMI OTVORY A ZVÝRAZNĚNÁ V MÍSTĚ VSTUPU A NÁROŽÍ PŘEDSTUPUJÍCÍM OLEMOVÁNÍM V BÍLÉ HLADKÉ OMÍTCE....