cerny@projekcecerny.cz
Volejte +420 605 363 488
Po - Pá 8:00 - 17:00
Máchova 714, 339 01 Klatovy III

Rezidence Javor – veřejný prostor

V RÁMCIPROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV BÝVALÉHO HOTELU JAVOR V ŽELEZNÉ RUDĚ JE ŘEŠENA I REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTORU PODÉL JAVORSKÉ ULICE. SNAHOU JE ŘEŠIT PARTER JAKO OBNOVU PŮVODNÍHO KLOSTERMANNOVA NÁMĚSTÍ. PROPOJENÍM PLOCHY PODÉL JAVORSKÉ ULICE S NÁVAZNOSTÍ NA TŘÍDU 1. MÁJE, DOPLNĚNÍM VHODNÝM MOBILIÁŘEM, ZÁDLAŽBOU, UMĚLECKÝMI PRVKY A ZELENÍ VZNIKNE PLNOHODNOTNÝ VEŘEJNÝ PROSTOR, KTERÝ BUDE SLOUŽIT PRO OBYVATELE I NÁVŠTĚVNÍKY ŽELEZNÉ RUDY. HLAVNÍ KONCEPT PROSTORU VYCHÁZÍ Z TVAROVÉHO ŘEŠENÍ NÍZKOPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBY REZIDENCE JAVOR. DLAŽBA JE NAVRŽENA MEZI KAMENNÉ OBRUBNÍKY, KTERÉ JSOU PŮDORYSNĚ ZALOMENY. ZÁROVEŇ DÍKY TERÉNNÍMU...

Rezidence Skalka

REZIDENCE SKALKA JEDNÁ SE O TŘETÍ REZIDENČNÍ PROJEKT V ŽELEZNÉ RUDĚ VE SPOLUPRÁCI SE STEJNÝM INVESTOREM. POZEMEK S PŮVODNÍM HOTELEM SKALKA, KTERÝ BUDE ODSTRANĚN, SE NACHÁZÍ PŘI ŽELEZNIČNÍ TRATI, PŘI VÝJEZDU Z MĚSTA SMĚREM NA ČACHROV. STAVBA MÁ PŮDORYS ZALOMENÉHO PROTÁHLÉHO OBDÉLNÍKU, ABY SE CO NEJLÉPE VYUŽILA PLOCHA POZEMKU A ZÁROVEŇ SE OPTICKY ZKRÁTILA DLOUHÁ FASÁDA DOMU. ZÁKLADNÍ HMOTA OBJEKTU JE V PROSTŘEDKU PROLOMENÁ, TAKŽE SE DĚLÍ NA DVĚ ČÁSTI, KTERÉ SE POSTUPNĚ PO PATRECH ODLEHČUJÍ, DŮM VYTVÁŘÍ DOJEM DVOU „VĚŽÍ“. LEVÁ ČÁST (PŘI POHLEDU Z ULICE) JE...

Rezidence Javor

REZIDENCE JAVOR,ŽELEZNÁ RUDA JEDNÁ SE O BÝVALÝ HOTEL JAVOR – VE SVÉ DOBĚ VYHLÁŠENÝ HOTEL A JEDEN ZE SYMBOLŮ ŽELEZNÉ RUDY. DŮM JE SITUOVÁN V CENTRU MĚSTA PŘI JAVORSKÉ ULICI, VÝCHODNĚ OD REZIDENCE KLOSTERMANN. HLAVNÍ VYSOKÁ ČÁST OBJEKTU ZŮSTÁVÁ HMOTOVĚ ZACHOVÁNA VČETNĚ TVARU STŘECHY. V SEVERNÍ STŘEŠNÍ ROVINĚJE Z DŮVODU NÍZKÉ VÝŠKY VYTVOŘEN STŘEŠNÍ VIKÝŘ, KTERÝ ZÁROVEŇ UMOŽŇUJE PŘÍSTUP NA STŘEŠNÍ TERASU. FASÁDA JE POJATA V ČISTĚ BÍLÉM ODSTÍNU S DŘEVĚNÝMI PRVKY VE FORMĚ TROJÚHELNÍKOVÝCH BALKONŮ NA ŠTÍTECH. JIŽNÍM SMĚREM JE NAVRŽENA DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE VENKOVNÍCH TERAS...

Rezidence Klostermann

REZIDENCE KLOSTERMANN, ŽELEZNÁ RUDA ŘEŠENÝ OBJEKT SE NACHÁZÍ V CENTRU ŽELEZNÉ RUDY VEDLE REZIDENCE JAVOR NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO DOMU – HOTELU PLZEŇ. DŮM MÁ JEDNO PODZEMNÍ A ČTYŘI NADZEMNÍ PODLAŽÍ + PODKROVÍ, JE ZASTŘEŠEN NEPRAVIDELNOU STANOVOU STŘECHOU. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ DOMU JE SOUČASNÉ, ŠIKMÁ STŘECHA A POUŽITÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY DODÁVAJÍ DOMU HORSKÝ VZHLED. SMĚREM K HLAVNÍ ULICIJE PŘÍZEMÍ PROSKLENÉ - Z DŮVODU VIZUÁLNÍHO PROPOJENÍ EXTERIÉRU S INTERIÉREM KOMERČNÍCH PROSTOR. PROSKLENÉ JE I NÁROŽÍ OBJEKTU, NAVÍC ZVÝRAZNĚNÉ PŘEDSUNUTOU MARKÝZOU. V ÚROVNI 2.–4.NP, KDE SE NACHÁZÍ BYTY, JE ULIČNÍ FASÁDA...

Penzion pro seniory

DOMOV PRO SENIORY ALŽBĚTÍN OBJEKT JE NAVRŽEN PODÉL SILNICE MEZI OBCEMI ŽELEZNÁ RUDA A ALŽBĚTÍN. SEVEROZÁPADNÍM SMĚREM JE ZMÍNĚNÁ KOMUNIKACE A ŽELEZNIČNÍ TRAŤ, TERÉN JE SVAŽITÝ JIHOVÝCHODNÍM SMĚREM K ŘECE ŘEZNÁ. OBJEKT TVARU PÍSMENE T JE UMÍSTĚN ZHRUBA ROVNOBĚŽNĚ SE SZ HRANICÍ POZEMKU. JEDNÁ SE O DVĚ PROPOJENÉ HMOTY – SMĚREM K SILNICI DVOUPODLAŽNÍ (PROVOZNÍ) ČÁST NA ČTVERCOVÉM PŮDORYSU, ZASTŘEŠENÁ PLOCHOU STŘECHOU.NA DRUHOU STRANU OD SILNICE - OBYTNÁ ČÁST NA OBDÉLNÍKOVÉM PŮDORYSU, DVOUPODLAŽNÍ S PODKROVÍM ZASTŘEŠENÝM SEDLOVOU STŘECHOU. CELÝ OBJEKT JE PODSKLEPENÝ. CELKOVÉ POJETÍ VYCHÁZÍ Z KOMBINACE...

Domov pro seniory v Běšinech

PENZION PRO SENIORY V BĚŠINECH NOVOSTAVBA JE NAVRŽENA V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE BĚŠINY U KLATOV. DŮM JE ROZDĚLEN NA DVĚ ČÁSTI SPOJENÉ SPOLEČNÝM VSTUPNÍM PROSTOREM. SEVERNĚ UMÍSTĚNÁ ČÁST JE JEDNOPODLAŽNÍ S PLOCHOU STŘECHOU. ZDE JE NAVRŽENA ORDINACE S VÝDEJEM LÉKŮ A PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR. JIŽNĚ JE SITUOVÁN TŘÍPODLAŽNÍ OBJEKT PENZIONU. V PŘÍZEMÍ JE SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, 4 POKOJE A TECHNICKÉ A SKLADOVÉ MÍSTNOSTI. DRUHÉ A TŘETÍ PATRO MAJÍ TOTOŽNOU DISPOZICI S OSMI POKOJI NA PODLAŽÍ. CELKEM JE NAVRŽENO 15 JEDNOLŮŽKOVÝCH A 5 DVOULŮŽKOVÝCH POKOJŮ. PODÉL CELÉ SEVERNÍ FASÁDY JE...